Informatyka Wiki
Advertisement


C++ (wym. /ˌsiːˌplʌsˈplʌs/) - jeden z najpopularniejszych języków programowania, zaprojektowany przez Bjarne Stroustrupa, przez wielu programistów uważany za niskopoziomowy, wywodzący się bezpośrednio z języka C, wzbogacony o mechanizmy obiektowe.

Historia[]

Język programowania C++ został stworzony w latach osiemdziesiątych w XX wieku przez Bjarne Stroustrupa, który nie był zadowolony z możliwości oferowanych przez język C. Z tego powodu rozszerzenie stało się inspiracją dla całej reszty. Nadal pracuje się również nad ciągłym udoskonalaniem języka C++. Najważniejszą zmianą było wprowadzenie programowania obiektowego względem języka C.

Charakterystyka[]

Zalety[]

 • Język kompilowany - pracuje z dużą szybkością, a ilość wierszy nie ma znaczenia.
 • Obsługuje ASM - umożliwia częściowe operowanie na urządzeniach hardware.
 • Kompatybilny z językiem programowania C - aplikacje napisane w starszej wersji języka będą działać pod rozwiniętą wersją C++.
 • Obsługuje dużą ilość bibliotek - ma wiele możliwości w przeciwieństwie do konkurencyjnych środowisk.

Wady[]

 • Brak modułów - programista potrzebuje dodatkowych idiomów, aby stworzyć coś co jest często wbudowane w innych językach.
 • Wiele form przekazywania pobiektów podczas, gdy inny język na przykład Java wykorzystuje tylko jeden.
 • Brak przenośnego interfejsu bibliotek - kiedy programista implementuje API musi korzystać z programowania strukturalnego.
 • Język niskopoziomowy - bardziej złożony i operujący bliżej sprzętu.

Nowe cechy języka C++ względem języka ANSI C z 1989 roku[]

Uwaga: niektóre z poniższych elementów trafiły do standardu C99

 • Możliwość programowania obiektowego:
  • Mechanizmy hermetyzacji:
   • funkcje składowe
   • sekcje prywatne, chronione i publiczne
   • zaprzyjaźnianie funkcji oraz klas
  • Klasy, jako rozszerzenie struktury o funkcje składowe, enkapsulację, dziedziczenie i polimorfizm
  • Obiekty, będące instancjami klas
  • Dziedziczenie (w tym dziedziczenie wielobazowe)
  • Metody wirtualne dostarczające polimorfizm
  • Konstruktory (służące również do niejawnej konwersji; później dodano również możliwość zakazania niejawnej konwersji przez konstruktor za pomocą explicit)
  • Destruktory, czyli funkcja wywoływana niejawnie przed (ściśle ustalonym) usunięciem Obiekt|obiektu
  • Operatory new i delete
  • Dynamiczna kontrola typów (RTTI), czyli dynamiczne (sprawdzane w czasie wykonywania) rzutowanie pomiędzy typami spokrewnionych klas, oraz określanie typu w czasie wykonywania (operatory dynamic_cast oraz typeid)
  • Słowo kluczowe this (wskaźnik na obiekt, u którego wywoływana jest metoda)
  • Wskaźniki do pól i metod
  • Metody i pola statyczne
 • Udogodnienia związane z programowaniem generycznym:
  • Szablony klas i funkcji
  • Włączenie do biblioteki standardowej generycznej biblioteki STL
 • Obsługa wyjątków:
  • Deklaracja wychwytywania wyjątków: try ... catch
  • Deklaracja wywoływania wyjątku: throw
  • Deklaracja ograniczania wyjątków: throw(...) (określanie, jakie wyjątki mogą być propagowane z danej funkcji / metody)
 • Zmiany ogólnej natury:
  • Przestrzenie nazw i operator zasięgu: ::
  • Traktowanie definicji zmiennych i obiektów jak zwykłych instrukcji
  • Dynamiczna inicjalizacja zmiennych globalnych i statycznych lokalnych zmiennych (tzn. mogą być inicjowane wartością funkcji)
  • Możliwość uzyskania dostępu do przesłoniętej zmiennej globalnej za pomocą operatora zasięgu
  • Referencje
  • Słowa kluczowe const (również C99), volatile (również C99) i mutable (usuwanie modyfikatora const z podanego pola, jeśli taki został nadany całemu obiektowi)
  • Przeciążanie funkcji
  • Przeciążanie operatorów
  • Funkcje rozwijalne: inline (również C99)
  • Typ logiczny bool i stałe true (prawda) i false (fałsz) (również C99, z tym że w C++ są to słowa kluczowe)
  • „Szerszy” typ znakowy, wchar_t (również C99) wraz ze wszystkimi zależnościami (np. klasy strumieniowe, w tym wiostream, oraz dodatkowe pliki nagłówkowe, np. wstring)
  • Operatory precyzyjnego rzutowania: dynamic_cast (rzutowanie tylko pomiędzy typami, z uwzględnieniem hierarchii klas), reinterpret_cast (rzutowanie wymuszone tylko pomiędzy typami) i const_cast (rzutowanie zmieniające modyfikatory typu const i volatile)

Przykładowy program[]

Poniższy program wyprowadza napis "Hello, World!" na standardowe wyjście:

// Włączenie pliku nagłówkowego biblioteki (biblioteka strumieni wejścia-wyjścia)
#include <iostream>

// Włączenie przestrzeni nazw std (standardowa przestrzeń nazw, zawierająca podstawowe funkcje, klasy i obiekty jak: cout, cin, cerr, endl, string itd.)
using namespace std;

// Definicja funkcji o nazwie main (funkcja główna, od niej rozpoczyna się działanie programu)
int main() {
  // Wyświetlenie napisu "Hello, World!" na standardowe wyjście
  cout << "Hello, World!" << endl;

  // Zakończenie funkcji ze zwróceniem wartości 0
  return 0;
}

Zastosowanie[]

Język C++ nadal cieszy się dużą popularnością i jest często wykorzystywany w:

 • sterownikach sprzętowych,
 • aplikacjach,
 • grach komputerowych

[]

Smallwikipedialogo.png
Advertisement