FANDOM


Debiansystem operacyjny stworzony przez Iana Murdocka. Nazwa Debian to akronim od imienia żony twórcy „Deb” i jego własnego „Ian”. System po raz pierwszy ukazał się w 1993 roku. Debian jest dostępny w postaci pakietów, a sam format operacyjny przez twórce jest prosty i bezproblemowy w użyciu. Początkowo Debian był przeznaczony tylko dla ortodoksyjnych użytkowników, z czasem dzięki pojawieniu się graficznego interfejsu oraz graficznej wersji instalacji Debian trafił do początkujących użytkowników.