FANDOM


Polecenia w Linuxie

  • cd – przechodzenie do innego katalogu. Samo wpisanie cd przenosi do poprzedniego katalogu.
  • cd/ – wejście do katalogu root.
  • ls – wyświetlenie listy plików i folderów.
  • ls -l – wyświetlenie listy plików i folderów z szczegółowymi informacjami.
  • mkdir [nazwa] – utworzenie katalogu.
  • rm [nazwa] – usuwanie pliku.
  • sudo [polecenie] – tymczasowe nadanie sobie funkcji roota.
  • sudo apt-get install – instalowanie programu.
  • sudo apt-get remove – odinstalowanie programu.
  • touch [nazwa] – utworzenie pustego pliku tekstowego.